FAQs Complain Problems

मिति २०७५/१/२६ गते का दिन दुर्गा भगवती गाउँ पालिका जिल्लाको प्रथम खुल्ला दिशा मुक्त गाउँ पालिका घोषणा हुन सफल भएकोमा सम्पूर्ण गाउँ बासी लाई हार्दिक बधाइ |

७९-८०

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गठन गर्ने बारे सूचना

अनुदानमा माछा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागी छनौट सम्बन्धि सूचना

५० % अनुदानमा उखु पकेट क्षेत्र स्यालो ट्युबेल जडानका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना