FAQs Complain Problems

मिति २०७५/१/२६ गते का दिन दुर्गा भगवती गाउँ पालिका जिल्लाको प्रथम खुल्ला दिशा मुक्त गाउँ पालिका घोषणा हुन सफल भएकोमा सम्पूर्ण गाउँ बासी लाई हार्दिक बधाइ |

जन प्रतिनिधि

गा.पा. अध्यक्ष

फोन नं: ९८५११४५२६२

गा.पा. उपाध्यक्ष

वडा अध्यक्ष-१ गंगा पिपरा

फोन नं: ९८४५१३४६८३

वडा अध्यक्ष-२ भलोहिया

फोन नं: ९८४५२५३८१३

वडा अध्यक्ष-३ मत्सरी

फोन नं: ९८५५०४४९३३

वडा अध्यक्ष-४ पचरुखी

फोन नं: ९८४५१२००१८

वडा अध्यक्ष -५ वडहर्वा

फोन नं: ९८५५०४२७१९