FAQs Complain Problems

मिति २०७५/१/२६ गते का दिन दुर्गा भगवती गाउँ पालिका जिल्लाको प्रथम खुल्ला दिशा मुक्त गाउँ पालिका घोषणा हुन सफल भएकोमा सम्पूर्ण गाउँ बासी लाई हार्दिक बधाइ |

ई. लखिन्द्र ठाकुर

ईमेल: 
ito.durgabhagawatimun@gmail.com
फोन: 
9855042441
Section: 
सूचना तथा प्रविधि शाखा