FAQs Complain Problems

मिति २०७५/१/२६ गते का दिन दुर्गा भगवती गाउँ पालिका जिल्लाको प्रथम खुल्ला दिशा मुक्त गाउँ पालिका घोषणा हुन सफल भएकोमा सम्पूर्ण गाउँ बासी लाई हार्दिक बधाइ |

सूचना तथा समाचार

दरखास्त स्विकृत भएका ब्यक्तिहरूको नामावली सम्बन्धी सूचना

गाउँपालिका सहयोगी शिक्षक विज्ञापन २०७८/८/२१ बमोजिम दरखास्त फारम स्विकृत भएका व्य्कतिहरुको नामावली

दस्तावेज: 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

करार सेवामा सहयोगी शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages